REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS

MUNKA-
REHABILITÁCIÓ

A CONTACT NKFT.-NÉL!

Cégünk 1999-es alapítása óta közhasznú szerveztként működik. Munkavállalóink száma jelenleg összesen 73 fő, közülük 41 személy megváltozott munkaképességű. Rehabilitációs foglalkoztatásunk alapját a piaci szemléletmód jelenti, kiemelten foglalkozunk a versenyképesség növelésével, valamint gyártási kapacitásunk folyamatos bővítésével és korszerűsítésével.

ALAPPILLÉREK

A rehabilitációs foglalkoztatás céljai

Tevékenységünk célja munkahelyek létrehozása, működtetése, hosszú távú fenntartása a munkaerő-piacon hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű emberek számára. Célunk a foglalkoztatás feltételeinek javítása, képzési-, szociális-, mentálhigiénés, felnőttképzési szolgáltatások működtetése, projektek sikeres megvalósítása.

A foglalkoztatási rehabilitáció fontos céljának tekintjük, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodásukhoz és fogyatékosságukhoz igazodva olyan munkát végezzenek, illetve olyan rehabilitációs szolgáltatásokat vehessenek igénybe, melyek érdeklődésüknek, képességeiknek, személyiségüknek és a munkaerő-piaci igényeknek is megfelelnek, s egyben a szakmai előrehaladásukat is biztosítják.

A rehabilitációs foglalkoztatás megvalósulása

Munkahelyteremtő- és foglalkoztatási projektek megvalósításával folyamatosan fejlesztjük a rehabilitációs foglalkoztatás feltételeit. A megváltozott munkaképességű dolgozók értékes munkával történő ellátása elengedhetetlen feltétele a munka világába való eredményes visszavezetésnek.

Piaci szemléletmód

Cégünk a rehabilitációs foglalkoztatásra egy olyan lehetőségként tekint, amin keresztül közhasznú szerepet láthatunk el, de egyben ez a foglalkoztatási forma hozzájárul társaságunk piaci versenyképességének növeléséhez is. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával, szakmai képzésével értékes humánerőforrásra teszünk szert egy olyan iparágban, amit egyébként a munkaerőhiány jellemez.

A piaci szemléletmód ahhoz is hozzájárul, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás során a munkavállalók valóban munkaerő-piaci szempontból releváns tapasztalattal gazdagodjanak, ami segítheti esetlegesen akár a nyílt munkaerő-piacra való visszajutásukat is.

Rehabilitációs foglalkoztatás és minőségi munkavégzés

Évtizedes iparági tapasztalatunknak, infrastrukturális befektetéseinknek és humánerőforrás képzéseinknek köszönhetően a munkarehabilitációs tevékenységünk kiváló minőségű munkavégzéssel párosul. Gyártási tevékenységünk minőségét ISO 9001-2009 minőségirányítási rendszer működtetésével biztosítjuk. Az iparágban megszokott 0,5% selejtaránynál alacsonyabb hibaszázalékot érünk el minden általunk gyártott termék esetén.